Dạy nhạc công đệm đàn organ

Bạn muốn trở thành nhạc công?

Với phương pháp giảng dạy luôn kết hợp với thực hành, ví dụ minh hoạ gắn với quá trình đệm đàn để hát, sẽ giúp học viên nhanh chóng tiếp thu được kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng thực tế. Bạn sẽ nhanh chóng "ra nghề", có thể đệm hát thành thạo với phong cách chuyên nghiệp.

Ngoài ra chúng tôi cũng có các khóa cho các bé với chương trình học vui nhộn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực hành và nhạc lý sẽ giúp bé dễ dàng nắm bắt kiến thức cần thiết.

 

Giáo trình dạy organ - Vỡ lòng

•Giáo trình Giáo dạy đàn organ

•Sách: phương pháp học đàn organ – keyboard.

( Nhạc sĩ Lê Vũ –Quang Hiển )

Phương pháp vỡ lòng tập 1.

Khóa đào tạo căn bản – thời gian 6 tháng ( 3 buổi/tuần – 60 phút/ buổi ).

Tháng thứ 1:

Tuần 1: Phần 1( trang 4)

Tiết 1: Nhạc lý : tên nốt nhạc

           Thực hành: làm quen các nốt nhạc trên bàn phím đàn

Tiết 2: Giới thiệu khuông nhạc và cao độ nốt nhạc –khóa nhạc(trang 5-6)

Tiết 3: Hình nốt nhạc –dấu lặng (trang 7)

Tuần 2: Phần 2 thực hành

Tiết 4: Hướng dẫn sử dụng đàn organ Yamaha –Casio (trang 8-9)

Tiết 5: số ngòn tay – vị trí ngón tay –tư thế ngồi đàn ( trang 10)

            Hướng dẫn đàn bài tập 1-2

Tiết 6: thực hành bài tập:3-4-5-6 (trang 11)

Tuần 3 : ôn tập

Tiết 7: ôn bài tiết 6 –đàn tiếp bài tập 7-8 (trang 11)

Tiết 8: kiểm tra bài tập 3-5

Tiết 9: kiểm tra bài tập 6-8

Tuần 4: Đàn bài mẫu (trang 12)

Tiết 10 : đàn bài mới : Patterns –L’eau vive

Tiết 11 : ôn bài cũ (tiết 10)

Tiết 12 : đàn bài : Merrily we roll along

Tháng thứ 2 :

Tuần 5: bài mới và ôn tập bài cũ.

Tiết 13: đàn bài Doremi – Au clair de la lune 

Tiết 14: ôn tập bài tiết 10 -12

Tiết 15: ôn tiết 13

Tuần 6: Bài mới

Tiết 16 : Bài: Ode to joy –The traffic cop

Tiết 17 : ôn bài tiết 16 –bài mới The chicks

Tiết 18 : bài: Lightly row

Tuần 7: Dẫn vào thế bấm tự động (tay trái)(trang 17 -26)

Tiết 19 : hướng dẫn những thế bấm hợp âm thường dùng

Tiết 20 : học nhịp –cách đánh nhịp(lý thuyết + thực hành trên đàn.

Tiết 21 : ôn tập tiết 19-20

Tuần 8: Thực hành bài tập kết hợp đệm 2 tay (trang 25)

Tiết 22 : bài Petite abeille bourdonne 

Tiết 23 : bài Les Premiers pas

Tiết 24 : bài kiểm tra

Tháng thứ 3: Thực hành bài tập đàn 2 tay có hòa âm tự đông (trang 26)

Tuần 9: ôn tập bài củ và bài tập mới

Tiết 25 :  bài : Petit papa

Tiết 26 : bài: Run away river

Tiết 27 : bài : contentement

Tuần 10: các loại dấu hóa (trang 27)

Tiết  28:: dấu: thăng –giáng -bình

Tiết  29 : dấu chấm dôi

Tiết 30 : ôn tâp bài : tiết 26 -27

Tuần 11: bài tập thực hành cho tuần 10 (trang 27)

Tiết 31: bài : The party

Tiết 32: kiểm tra bài cũ-bài mới: A song of penny candy

Tiết 33: bài: Ode to joy

Tuần 12: Nhịp lấy đà (trang 29)

Tiết 34: lý thuyết –thực hành bài: Banks of the ohio

Tiết 34: ôn bài cũ tiết 34

Tiết 35: When the saints go marching in

Tháng thứ 4 :thực hành bài tập trang 30 -31

Tuần 13: Bài tập nhịp lấy đà.

Tiết 36: bài tập trang 32 -34

Tiết 37: : bài tập trang 32 -34

Tiết 38: bài kiểm tra những kiến thức đã học

Tuần 14: ký hiệu về nhịp (trang 35)

Tiết 39: lý thuyết & thực hành nhip 3/4

Tiết 40: bài tập: Beautiful brown eyes

Tiết  41: bài tập: Barcarrolle

Tuần 15: nhịp 2/4 -4/4

Tiết 42: một số bài bài tập bên ngoài do học viên tự chọn

Tiết 43: : một số bài bài tập bên ngoài do học viên tự chọn

Tiết 44: : một số bài bài tập bên ngoài do học viên tự chọn

Tuần 16: Phần 3 : bài tập luyện ngón tay phải

Tiết 45: bài tập trang 38

Tiết 46: bài tập trang 39 -41

Tiết 47: bài kiểm tra + đánh giá kết quả

Tháng thứ 5: luyện tiết tấu (trang 42)

Tuần 17: Bài tập luện tiết tấu.

Tiết 48: bài tập trang 42

Tiết 49: bài tập trang 43

Tiết 50: ôn tập luyện tiết tấu

Tuần 18: Hợp âm rải và mẫu kết (trang 44)

Tiết 51: bài tập trang 44

Tiết 52: đàn giải trí bài tự chọn

Tiết 53: đàn giải trí bài tự chọn

Tuần 19: nhạc lý thường thức nhạc trang 45

Tiết 54: nhạc lý thường thức trang 45

Tiết 55: ôn tập tiết 51

Tiết 56: đàn giải trí bài tự chọn

Tuần 20: phần 4 (trang 46 -55 )

Tiết 57: các loại dấu hóa

Tiết 58: các bài tập thực hành trang 46 -55

Tiết  59: các bài tập thực hành trang 46 -55

Tháng thứ 6 : kiến thức tổng quát.

Tuần 21:

Tiết 60: Tiết 63: lý thuyết –thực hành (trang 56 -60)

Tiết 61: ông tập tiết 56 -60

Tiết 62: dấu hoàn và dấu coda (trang 61)

Tuần 22: phần 5 : liên ba và bài tập thự hành (trang 62)

Tiết 63: lý thuyết và thực hành (trang 62)

Tiết 64: bộ khóa (trang 63)

Tiết 65: ký hiệu mới về nhịp (trang 64)

Tuần 23: kỷ thuya65t đổi ngón và bộ khóa (trang 62 -64)

Tiết 66: lý thuyết và thực hành (trang 62)

Tiết 67: bộ khóa (trang 63)

Tiết 68: ký hiệu mới về nhịp (trang 64)

Tuần 24: dấu chấm dôi & đảo phách-nghịch phách

Tiết 69: dấu chấm dôi (trang 65) bài tập thực hành

Tiết 70: đảo phách và bài tập thực hành (trang 66)

Tiết 71: nghịch phách và bài tập thực hành.(trang 67)

Tiết 72: bài kiểm tra lý thuyết và thực hành –đánh giá kết quả học tập

Kết thúc khóa học căn bản.

...

.

Một số hình ảnh các lớp đàn organ dành cho thiếu nhi:

 

Một số hình ảnh lớp dành cho nhạc công, đặc biệt đáp ứng nhu cầu học theo từng bài của các bạn đã biết căn bản. Dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện.

 

Được hỗ trợ hosting bởi Haoquangviet & Muassl.com